Valikko Sulje

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Laadittu 9.8.2018
Muokattu viimeksi 10.12.2018

1A TUTKIMUSREKISTERINPITÄJÄ

Tampereen yliopisto, Urheilijoiden hengitystieterveys –tutkimusryhmä
Arvo Ylpön katu 35, 33521 Tampere

1B TUTKIMUKSEN OSAPUOLET JA VASTUUNJAKO
Tutkijat
TaY, apulaisprofessori Lauri Lehtimäki (TVH), tutkija
TAYS, dosentti Jussi Karjalainen, tutkija
TaY, dosentti Jari Parkkari, tutkija
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, LT Maarit Valtonen, tutkija
TaY LK Rikhard Mäki-Heikkilä, tutkija

Yhteistyötaho vastaajien rekrytoinnissa: Suomen Uimaliitto ry, Suomen Hiihtoliitto ry, Suomen Taitoluisteluliitto ry

Tutkimusryhmä vastaa henkilötietojen hävittämisestä

1C TUTKIMUKSEN VASTUULLINEN JOHTAJA TAI SIITÄ VASTAAVA RYHMÄ
Lauri Lehtimäki, apulaisprofessori, oyl, Tampereen yliopisto, Teiskontie 35, 33521 Tampere

1D TUTKIMUKSEN SUORITTAJAT
apulaisprofessori Lauri Lehtimäki, dosentti Jussi Karjalainen, dosentti Jari Parkkari, LT Maarit Valtonen, LK Rikhard Mäki-Heikkilä

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rikhard Mäki-Heikkilä
Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, Arvo Ylpön katu 34, 33521 Tampere
+358415036074, rikhard(at)hengitystutkimus.fi

3 TUTKIMUSREKISTERI
Urheiljioiden hengitystieterveystutkimuksen vastaajien henkilötietorekisteri

Tutkimus on seurantatutkimus. Tutkimus alkaa 01.07.2018 ja päättyy 31.03.2033

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Kyseessä on kyselytutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää suomalaisten urheilijoiden harjoittelua, hengitystieoireilua sekä -sairauksia eri lajeissa. Kysely lähetetään suomalaisille ikäluokkansa korkeimmalla tasolla urheileville urheiljioille. Kyselylomakkeessa kysytään tutkittavan suostumus tutkimukseen.

Aineisto kerätään postikyselynä tai tutkittava voi halutessaan vastata kyselyyn sähköisesti Webropol –kyselyohjelmiston kautta. Kyselyjakson ajan dataa säilytetään Webropolin palvelimella ja paperisia lomakkeita säilytetään yliopiston lukitussa kaapissa. Kyselyjakson jälkeen data siirretään kokonaisuudessaan yliopiston salasanalla suojatulle tietokoneelle.

www.hengitystutkimus.fi –sivustolla ei tallenneta kävijöiden tietoja.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan kyselytutkimukseen vastanneiden yksilöintitiedot:

 • etu- ja sukunimet
 • henkilötunnus
 • kyselyohjelmiston yksilöintitunniste
 • pituus ja paino

Tutkimustiedot:

 • hengitystiesairaudet
 • astman hallinta ja vaikeusaste, Astmatestin tulos
 • hengitystieinfektiot
 • hengitystieoireet
 • harjoittelu
 • astman liitännäissairaudet
 • allergiat
 • omahoito

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan kyselylomakkeesta, joka lähetetään suomalaisille urheilijoille ja kontrolleille. Tutkittavat antavat tietoisen suostumuksensa täyttämällä nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitetietonsa paperiseen lomakkeeseen ja lähettämällä sen tutkijoille.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilö- tai tutkimustietoja ei luovuteta muille kuin kohdassa 1d määritetyille tutkimuksen suorittajille.

8 TIETOJEN SIIRTO EU :N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot ovat salassapidettäviä. Tietoja säilytetään tutkimuksen jälkeen salasanalla suojatulla tietokoneella. Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tutkimus on seurantatutkimus.

10 TUTKIMUSAINEISTON HÄVITTÄMINEN TAI ARKISTOINTI

Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin salasanalla suojatulla tietokoneella Tampereen yliopiston tiloissa. Aineisto hävitetään 15 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen.