Valikko Sulje

Tietoa tutkimuksesta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hengitysoireiden, hengityssairauksien ja astma- ja allergialääkkeiden käytön yleisyyttä Suomessa väestössä ja eri urheilulajeissa. Jokaisesta lajista rekrytoidaan urheilijoita, jotka ovat 13-35-vuotiaita ja ovat tasoltaan piiritasosta maajoukkuetasoon. Tutkimukseen kutsutaan myös samaa ikäryhmää olevia henkilöitä, jotka eivät harrasta kilpaurheilua.

Tämän tutkimuksen toteuttajana on Tampereen yliopisto yhteistyössä lajiliittojen sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Kysely on tarkoitus uusia kolmen ja kuuden vuoden kuluttua, jotta saadaan seurantatietoa tutkittavien hengitystieoireilun vaikutuksista terveyteen ja urheilu-uraan sekä aktiiviurheilun päättymisen vaikutuksista hengitystieoireiluun. Kysely toteutetaan postikyselynä, johon on mahdollista vastata myös sähköisesti.

Tutkimuksen data on kerätty vuosina 2019-2022. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Tutkimuksesta pyritään tuottamaan myös kotimaisia artikkeleita.

Information om studie

Syftet med studien är att studera luftvägshälsan bland ungdomar och seniorer i olika idrotter i Finland, samt faktorer i anknytning till sjukdomar i luftvägarna och kopplingar mellan dessa faktorer. Från varje gren rekryteras 13–35-åriga idrottare från distriktsnivå till landslagsnivå. Till studien ska inbjudas personer i samma åldersgrupp som inte tävlar inom idrott.

Studie utförs av Tammerfors universitet i samarbete med Finska Simförbundet och Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU. Den etiska kommittén vid specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus har utvärderat forskningsplanen och gett ett utlåtande som förordar studien.

Enkäten ska förnyas om tre och sex år så att eventuella förändringar i svaren kan jämföras med tanke på luftvägsymtomer, hälsa och idrottskarriären.

Studiens datasamling har genomförts 2019–2022 varefter det ska analyseras. Studien ska publiceras i en internationell, referentgranskad vetenskaplig publikation. Avsikten är att även en inhemsk artikel om studie ska skrivas.

Tutkimukseen osallistuneet urheilulajit ja lajiliitot:
  • Maastohiihto (Suomen Hiihtoliitto)
  • Uinti (Suomen Uimaliitto)
  • Taitoluistelu (Suomen Taitoluisteluliitto)