Valikko Sulje

Tietoa tutkimuksesta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hengitysoireiden, hengityssairauksien ja astma- ja allergialääkkeiden käytön yleisyyttä Suomessa väestössä ja eri urheilulajeissa. Jokaisesta lajista rekrytoidaan urheilijoita, jotka ovat 13-35-vuotiaita ja ovat tasoltaan piiritasosta maajoukkuetasoon. Tutkimukseen kutsutaan myös samaa ikäryhmää olevia henkilöitä, jotka eivät harrasta kilpaurheilua.

Tämän tutkimuksen toteuttajana on Tampereen yliopisto yhteistyössä lajiliittojen sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Kysely on tarkoitus uusia kolmen ja kuuden vuoden kuluttua, jotta saadaan seurantatietoa tutkittavien hengitystieoireilun vaikutuksista terveyteen ja urheilu-uraan sekä aktiiviurheilun päättymisen vaikutuksista hengitystieoireiluun. Kysely toteutetaan postikyselynä, johon on mahdollista vastata myös sähköisesti.

Tutkimuksen data kerätään syksyn 2018 ja kevään 2019 välillä, jonka jälkeen data analysoidaan. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Tutkimuksesta pyritään tuottamaan myös kotimaisia artikkeleita.