Valikko Sulje

TUTKIMUSKUTSU URHEILIJALLE
Kyselytutkimus urheilijoiden hengitysterveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä

Hyvä maastohiihtäjä,

Pyydämme sinua osallistumaan tähän kyselytutkimukseen, jossa tutkitaan tämänhetkistä maastohiihtäjien hengitysterveyttä Suomessa. Tässä tutkimuksessa kysytään erilaisia kysymyksiä liittyen hengitysteihin ja harjoitteluun. Sinut on kutsuttu tähän tutkimukseen, koska olet viime kaudella ilmoittautunut Hopeasomman loppukilpailuun, nuorten SM-hiihtoihin tai SM-hiihtoihin.

Pyydämme sinua lukemaan tämän tiedotteen. Huoltajallesi on oma tiedote. Lukekaa nämä tiedotteet yhdessä huolellisesti. Kun olet lukenut tiedotteen, voit päättää, vastaatko tähän kyselyyn. Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn, vaikka sinulla ei olisi hengitystieoireita tai todettuja hengitystiesairauksia.

Tämän tutkimuksen toteuttaja on Tampereen yliopisto yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Suomen Hiihtoliitto on lähettänyt tämän tutkimuskutsun osoitteeseen, joka on lisenssitiedoissasi.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää urheilua harrastavien nuorten ja aikuisten hengitysterveyttä Suomessa eri urheilulajeissa, sekä hengitystiesairauksiin liittyviä tekijöitä ja näiden välisiä yhteyksiä. Tämän tiedon perusteella pyritään luomaan uusia toimintamalleja, joilla voidaan mahdollisesti auttaa hengitystieongelmien kärsivien urheilijoiden harjoittelua sekä suorituskunnon normaalia kehittymistä. Hyvä hengitystieterveys mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan myös tulevina vuosina.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Tutkimuksen kulku

Tämä tutkimus on kyselytutkimus. Kyselytutkimukseen vastaaminen on sinulle vapaaehtoista. Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, ole hyvä ja täytä huoltajasi kanssa mukana olevat urheilijan ja huoltajan suostumuslomakkeet ja lähetä ne palautuskuoressa Tampereen yliopiston tutkijoille. Postimaksu on maksettu. Sen jälkeen täytä kyselylomake sähköisesti osoitteessa www.hengitystutkimus.fi. Salasana tutkimukseen vastaamiseen on tämän kutsun viimeisellä sivulla.

Kyselylomakkeessa kysytään hengitystieoireita, hengitystiesairauksia ja harjoitteluun liittyviä kysymyksiä. Lisäksi lomakkeessa kysytään sinun henkilötietosi ja henkilötunnuksesi, jotta voimme toteuttaa seurantatutkimuksen muutaman vuoden kuluessa. Jos et muista henkilötunnustasi, kysy apua huoltajaltasi. Seurantatutkimuksessa kysytään samoja asioita kuin tässä tutkimuksessa, jolloin mahdollisia muutoksia vastauksissa voidaan vertailla. Henkilötunnus kerätään, jotta myöhemmin voidaan poimia senhetkinen osoite Väestörekisterikeskuksesta ja lähettää tutkimuskutsu. Henkilötunnusta käytetään myös tämän tutkimuksen ja seurantatutkimuksen vastausten yhdistämiseen. Seurantatutkimukseen tulee aikanaan uusi kutsu ja siihen osallistuminen on myös vapaaehtoista eikä tähän tutkimukseen osallistuminen sido osallistumaan myös seurantatutkimukseen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta rahaa.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle välitöntä hyötyä, mutta sen avulla saadaan tietoa urheilijoiden hengitystieoireiden ja –sairauksien yleisyydestä Suomessa. Tutkimuksen löydösten perusteella kehitetään suomalaisten urheilijoiden terveydenhuoltoa ja voidaan mahdollisesti lisätä urheilijoiden terveitä harjoitus- ja kilpailupäiviä. Kyselyyn vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta sinuun millään tavalla, jos sinulla on jokin hoito. Tutkimukseen ei liity muuta vaivaa kuin kyselylomakkeen täyttäminen.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimustuloksia säilyttävät tutkimukseen osallistuvat tutkijat eikä tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Sinua ei voida tunnistaa lopullisista tutkimustuloksista. Tutkimustiedostoa säilytetään Tampereen yliopistossa suojatulla tietokoneella 15 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet suomalaiset tutkimussäätiöt, jotka tukevat tieteellistä tutkimusta.

Vapaaehtoisuus

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai peruuttaa suostumuksesi syytä ilmoittamatta, milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman, että se vaikuttaa sinuun millään tavalla. Vastauksesi ei vaikuta mahdolliseen tämänhetkiseen hoitoosi eikä vastausten perusteella sinuun oteta yhteyttä. Lukekaa huoltajasi kanssa rauhassa tämä tiedote. Jos sinulla tai huoltajallasi on kysyttävää tästä tutkimuksesta, voit kysyä lisätietoa tutkijalta puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot ovat tämän kutsun lopussa. Jos päätät osallistua tutkimukseen, teitä molempia pyydetään allekirjoittamaan kirjeessä mukana oleva suostumuslomake.

Tutkimustuloksista tiedottaminen

Tutkimustuloksista laaditaan artikkeli, joka julkaistaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Tutkimus on osa tutkija LK Rikhard Mäki-Heikkilän väitöskirjatyötä. Tutkimuksesta pyritään tekemään kotimainen artikkeli.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse.

Rikhard Mäki-Heikkilä
Tutkija
Tampereen yliopisto
rikhard(at)hengitystutkimus.fi
puh. +358415036074

Lauri Lehtimäki
apulaisprofessori, tutkimuksesta vastaava henkilö
Tampereen yliopisto
lauri.lehtimaki(at)tuni.fi
puh. +358503186329