Valikko Sulje

High training volume is associated with increased prevalence of non-allergic asthma in competitive cross-country skiers

Rikhard Mäki-Heikkilä1, Jussi Karjalainen1,2, Jari Parkkari3,6,7, Heini Huhtala4, Maarit Valtonen5, Lauri Lehtimäki1,2

Background
Cross-country skiers have a high prevalence of asthma, but its phenotypes and association with success in competitions are not known.

Objective
To investigate, by means of a postal survey, the relative proportions of allergic and non-allergic asthma in competitive cross-country skiers compared with the general population, to study how performance level and training volume are related to asthma and its type and to assess the possible risk factors for allergic and nonallergic asthma in competitive skiers.

Methods
All Finnish cross-country skiers enrolled in the largest national competitions in winter 2019 (n=1282), and a random sample (n=1754) of the general population of the same age were sent a postal questionnaire. The response rate was 27.4% (n=351) for skiers and 19.5% (n=338) for the controls. International Ski Federation (FIS) ranking points measured the level of success in skiers. Asthma was defined as self-reported, physician-diagnosed asthma. Asthma was considered allergic if associated with doctor-diagnosed allergy, and exposure to allergens provoked asthma symptoms.

Results
The prevalence of asthma was higher in skiers than in the controls (25.9% vs 9.2%, p<0.001), and it was the highest (56.1%) in the most successful quartile of skiers. Asthma was more often non-allergic in skiers than in the controls (60.1% vs 38.7%, p=0.036). Being a skier came with a higher risk for non-allergic (OR 5.05, 95% CI 2.65 to 9.61) than allergic asthma (OR 1.92, 1.08–3.42). Using multivariable regression analysis, training volume was associated with non-allergic asthma, while age, family history of asthma and allergic rhinitis were associated with allergic asthma.

Conclusion
The prevalence of asthma is the highest in the most successful cross-country skiers. The asthma in skiers is mostly non-allergic compared with the general population of the same age. The most important risk factor for non-allergic asthma in skiers is high training volume.

Full article

suomeksi

Suuri harjoitustuntimäärä on yhteydessä ei-allergisen astman esiintyvyyteen suomalaisilla kilpahiihtäjillä

Tausta
Astman esiintyvyys maastohiihtäjillä on suuri, mutta sen ilmiasuja hiihtäjillä tai yhteyttä kilpailumenestykseen ei tunneta.

Tutkimuksen tarkoitus
Vuonna 2019 postikyselyn avulla tutkittiin allergisen ja ei-allergisen astman yleisyyttä kilpahiihtäjillä verrattuna muuhun väestöön. Lisäksi selvitettiin kilpailumenestyksen ja harjoitustuntimäärän yhteyttä mahdollisina riskitekijöinä allergiselle ja ei-allergiselle astmalle kilpahiihtäjillä.

Menetelmät

Kaikille suomalaisille maastohiihtäjille, jotka osallistuivat suurimpiin kansallisiin kilpailuihin talvella 2019 (n = 1282) ja satunnaisotokselle samanikäisestä väestöstä (n = 1754) lähetettiin postikysely. Vastausprosentti oli 27,4 % (n = 351) hiihtäjillä ja 19,5 % (n = 338) verrokeilla. FIS-pisteitä käytettiin maastohiihtäjillä kilpailumenestyksen mittarina. Astma määriteltiin itseraportoituna lääkärin toteamana astmana. Astma oli allergista, jos samaan aikaan oli lääkärin toteama allergia ja altistus allergeeneille provosoi hengitystieoireita.

Tulokset
Astman esiintyvyys oli korkeampi hiihtäjillä kuin verrokeilla (25,9 % vs. 9,2 %, p<0.001) ja astmaa oli eniten menestyneimmässä kvartiilissa (56,1 %). Astma oli useammin ei-allergista hiihtäjillä kuin verrokeilla (60,1 % vs. 38,7 %, p=0.036). Hiihtäjyys lisäsi riskiä enemmän ei-allergiselle astmalle (OR 5.05, 95% CI 2.65–9.61) kuin allergiselle astmalle (OR 1.92, 1.08–3.42). Monimuuttuja-analyysissa harjoitusmäärä oli yhteydessä ei-allergiseen astmaan, kun taas ikä, vanhempien tai sisarusten astma ja allerginen nuha olivat yhteydessä allergiseen astmaan.

Johtopäätökset
Astman esiintyvyys on suurinta menestyneimmillä hiihtäjillä. Astma on useimmiten ei-allergista verrattuna samanikäiseen väestöön. Tärkein riskitekijä ei-allergiselle astmalle on korkea harjoitusmäärä.

Koko artikkeli (englanniksi)

(1) Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto (2) Allergiakeskus, Tampereen yliopistollinen sairaala (3) Tampereen Urheilulääkäriasema (4) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto, (5) Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU (6) Tampereen yliopistollinen sairaala (7) Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *